សាម៉ៃ

Shaomai នៅជុំវិញពិភពលោក

ដោយមានប្រវត្តិជាង ៧០០ ឆ្នាំនៅប្រទេសចិន Shaomai ជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញនៃឌីមសាំតាមបែបហុងកុងបានឆ្លងកាត់ភាពទាក់ទាញនិងរសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោក។

ស៊ីវម៉ៃបន្តអភិវឌ្developន៍ទូទាំងពិភពលោកហើយការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងហាងឥឡូវនេះច្បាស់ជាមិនអាស្រ័យលើអ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់នោះទេ។ ស្រូវសាលីអាំងរហ័សរហ័សគឺសមស្របជាងសម្រាប់ការអភិវឌ្ន៍រយៈពេលវែង


ពេលវេលាប្រកាស៖ មេសា -២៥-២០២១